Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Skatteverket specialgranskar sedan 2004 personer som på papperet saknar eller endast redovisar mycket låga inkomster. Av de över 25 000 nolltaxerare som hittills har granskats har fler än 7 000 personer upptaxerats med sammanlagt över en miljard kronor.

Den nya lagen om personalliggare för bland annat restauranger och frisörer har blivit en stor framgång. Efter det att lagen funnits i åtta månader kan Skatteverket konstatera en kraftig ökning av inbetalade arbetsgivaravgifter och skatter.

Skatteverkets beräkningar visar att uppskattningsvis 133 miljarder kronor i skatteintäkter varje år försvinner på grund av fusk, fel eller misstag. Den största andelen är svartarbete som står för 66 miljarder kronor. Det internationellt relaterade skattefelet beräknas uppgå till 46 miljarder kronor.

Pengar på banken gör folk mer jämställda, generösare och friare. Det visar en undersökning som Timbro låtit göra. Två jämförbara grupper, med den skillnaden att den ena gruppen har pengar på banken och den andra i princip inte har det, har fått svara på hur de skulle agera i olika tänkta situationer. Frågorna rör syn på arbete, sjukdom, ideellt engagemang mm. Undersökningen visar att redan med 100 000 på banken händer något med svenskarnas syn på sig själva och förhållandet till staten och det offentliga.

Den svenska ekonomin fortsatte uppåt i februari enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet ökade med 0,3 procent jämfört med januari, vilket uppräknat till årstakt är 3,5 procent.

Swedbanks Sparindex för fjärde kvartalet 2007 uppgår till 121. Det innebär att sparandet ligger på en mycket högre nivå än motsvarande kvartal tidigare år. Sparandet under kvartal 4 uppgick till 47,7 miljarder kronor. Det normala sparandet för denna tidsperiod brukar vara 22,5 miljarder kronor. Det innebär att översparandet uppgick till 25,2 miljarder kronor.
Den främsta orsaken till det höga sparandet är att förmögenhetsskatten slopades under året.

Utredningen om revisorer och revision, med f.d. justitierådet Bo Svensson som utredare, har i dag överlämnat sitt delbetänkande "Avskaffande av revisionsplikten för små företag" (SOU 2008:32) till justitieminister Beatrice Ask.

Traditionellt sett har staten höjt skatten inom de områden där men velat påverka ett beteende. Miljöförstöring borde vara ett sådant exempel. Men en ny studie från KPMG:s Tax Business School visar att miljöskatterna i Sverige istället minskat.

76 % av svenska folket anser att privatekonomi skall undervisas i grundskolan. Privatekonomi anses viktigare än skolämnen som bild, musik, slöjd och hemkunskap. Hela 65 % av personer mellan 16 och 29 år vill dessutom lära sig mer om vad det innebär att äga, köpa och sälja aktier och fondandelar.