Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Peter ClemedtsonInvesterare måste titta utanför BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) för att hitta framtidens snabbväxande ekonomier enligt en ny rapport från PricewaterhouseCoopers.

De långsiktiga framtidsutsikterna för Kina, Indien och andra så kallade E7 ekonomier (Brasilien, Mexiko, Ryssland, Indonesien och Turkiet) är fortfarande starka men rapporten 'The World in 2050: Beyond the BRICs' tittar för första gången på ytterligare 13 tillväxtländers ekonomier som också har potential att växa betydligt snabbare än OECD-länderna.

Förmögenheten varierar mycket mellan olika delar av landet. Anledningen är bland annat regionala prisskillnader på fastigheter och bostadsrätter, som utgör en stor del av den privata förmögenheten.

Den svenska konjunkturen är fortsatt stark, även om den mattats av sedan vår prognos i oktober. Vi räknar nu med att budgetöverskottet för 2008 blir 101 miljarder kronor. Det är 15 miljarder lägre än vår förra prognos.

Stämningsläget i svensk ekonomi vände upp i mars.  Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, steg från 99,6 i februari till 103,2 i mars. Efter återhämtningen visar indikatorn på att läget i svensk ekonomi är något starkare än normalt. I mars bidrog alla sektorer förutom detaljhandeln positivt till barometerindikatorn.

Konjunkturnedgången i svensk ekonomi fortsätter 2008 till följd av finansoro, svagare global tillväxt och försiktiga hushåll. En ekonomisk politik med räntesänkningar och expansiv finanspolitik motverkar fortsatt konjunkturnedgång 2009. BNP ökar med cirka 2,5 procent både 2008 och 2009. Sysselsättningsutvecklingen bromsar in snabbare än väntat. De offentliga finanserna är starka och Konjunkturinstitutet bedömer att cirka 30 miljarder kronor kommer att användas för ofinansierade skattesänkningar och utgiftsökningar 2009. Riksbanken sänker reporäntan i två steg ner till 3,75 procent under det andra halvåret 2008.

Enligt skatteverket försvinner stora skattebelopp inom poker och Internethandel varje år. Här redovisas skattebortfallet under år 2007 enligt ett pressmeddelande från skatteverket.

Inköpschefsindex för mars år 2008 visar på en stabilisering av industrikonjunkturen på lägre nivå enligt följande pressmeddelande från Swedbank den 1 april 2008.

Den tyska arbetslösheten är enligt Bloomberg nere på den lägsta nivån sedan år 1992 på grund av stark global efterfrågan på för tyskland viktiga produkter.