Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i december jämfört med samma månad 2012. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Flera hundra tusen småföretagare riskerar att få betala dryga kostnadsräntor och straffavgifter på grund av en ny och för många okänd regel. Nu varnar Vismas småföretagsexperter för effekterna av de nya momsreglerna som även kan drabba företagare som gör fel i god tro.

Företagsledare världen över ser betydligt ljusare på framtiden idag än för ett år sedan. Det visar PwC:s årliga vd-undersökning som presenteras under World Economic Forum i Davos. Undersökningen visar även tydligt hur långsiktighet blir allt viktigare för världens företagsledare och där de ger underkänt för politikerna, bland annat när det gäller hantering av regelverk, skattelagstiftning och ungdomsarbetslöshet.

Konjunkturen är på väg att förbättras och indikatorer pekar på att optimismen har återvänt i Sverige. Företag och hushålls förtroende har stärkts, samtidigt som arbetslösheten minskar och sysselsättningen fortsätter att öka. Men svensk ekonomi hålls tillbaka av problemen i omvärlden som mycket långsamt håller på att lösas. Därför fortsätter lågkonjunkturen de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare. Det visar Konjunkturinstitutets prognos i december 2013.

Konsumenterna litar allt oftare på rekommendationsorgan, vänner, sociala nätverk eller reklam för att upptäcka mobila applikationer snarare än att sortera igenom de tusentals mobila appar som finns tillgängliga. Som en följd av detta förutspår Gartner att till och med 2018, kommer mindre än 0,01 procent av alla mobila appar till konsument anses vara en ekonomisk framgång med sina utvecklare.

SCBs undersökning om företagens användning av it från 2013 visar att stora företag använder mer it i sin verksamhet än företag med färre anställda. Dessutom visar en jämförelse med övriga EU-länder att svenska företag använder sociala medier i större utsträckning än genomsnittet.

Indien blir en större bilmarknad än Tyskland och 2015 blir Tyskland omsprunget även av Ryssland. Den prognosen ger av en ny KPMG-studie av den globala personbilsmarknaden, som förutspår ökade marknadsandelar för enkla och billiga bilmodeller.

Inflationstakten var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Från november 2013 till december 2013 steg KPI med 0,3 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i december.

Industrins orderingång ökade i november med 2,9 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan november i år och motsvarande månad föregående år var dock utvecklingen negativ med en nedgång på 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.