Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Antalet företagskonkurser ökade med 5 procent under 2013 jämfört med året innan, helt i linje med UC:s lagda prognos. Ökningarna var störst inom branscherna information och kommunikation samt fastighetsservice och kontorstjänster. Samtidigt uppvisade flera av de större branscherna ett minskat antal konkurser.

Under december 2013 nyregistrerades 27 246 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med december 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Sex av tio nya företagare startar på egen hand. Företag med flera ägare startas vanligen inom familjen. Det visar en kartläggning från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

Riksdagen har beslutat om en rad skatteförändringar som gäller från årsskiftet. Här hittar du ett urval som gäller privatpersoner eller företag och organisationer.

Försäljningsvolymen ökade med 4,5 procent i november jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Inflationstakten var 0,1 procent i november, vilket är en uppgång från oktober då den var minus 0,1 procent. Från oktober 2013 till november 2013 sjönk KPI med 0,1 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,7 procent i november.

Industrins orderingång minskade i oktober med 2,5 procent jämfört med september, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan oktober i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen negativ med en nedgång på 6,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Sedan revisionsplikten i mindre aktiebolag avskaffades för tre år sedan har andelen nya aktiebolag ökat från 53 procent till 69 procent av nyregistreringarna. Det visar statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Antalet företagskonkurser minskade med 4 procent under november månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till november, är ökningen 5 procent. Störst konkursminskningar noteras inom restaurang och fastighetsbranschen.