Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Produktionen inom näringslivet minskade med 0,3 procent i september jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med september 2012 ökade produktionen med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

I oktober 2013 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 90 000 personer jämfört med samma period föregående år och var 4 746 000. Ökningen skedde främst bland ungdomar. Antalet arbetslösa uppgick till 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent.

Registreringen av nya företag i Sverige minskade med en knapp procent i oktober jämfört med motsvarande månad i fjol. Landets tre storstäder, som svarar för en tredjedel av nyföretagandet, har en något bättre utveckling. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Inflationstakten var minus 0,1 procent i oktober, vilket är en nedgång från september då den var 0,1 procent. Från september 2013 till oktober 2013 sjönk KPI med 0,2 procent i genomsnitt.

Mellan augusti och september var konsumtionen oförändrad. För tredje kvartalet var ökningen 0,2 procent, säsongrensat, jämfört med andra kvartalet. Hushållskonsumtionen ökade med 1,2 procent under september 2013 jämfört med samma månad förra året.

Industrins orderingång minskade i september med 2,9 procent jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan september i år och motsvarande månad föregående år visade även där utvecklingen en nedgång på 2,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Antalet företagskonkurser hamnade på nästan samma nivå under oktober månad som under samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till oktober, är ökningen 6 procent. Störst konkursminskningar fanns inom restaurang och fastighetsbranschen. Stockholms län uppvisar tillsammans med drygt hälften av alla län färre konkurser.

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 1,6 procent under september, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,0 procent.

PMI-totalt sjönk med 4,0 indexenheter till 52,0 i oktober och samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas leveranstider, gav ett negativt bidrag till PMI-total.