Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Under oktober 2013 nyregistrerades 27 101 personbilar, en ökning med 5 procent jämfört med oktober 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Sociala nätverk är den vanligaste typen av social media hos företag med 10 anställda eller fler. Totalt uppger 43 procent att de använder sociala nätverk såsom Facebook, LinkedIn och Yammer.

Försäljningsvolymen ökade med 1,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

I september hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med augusti. I september 2012 var tillväxttakten 4,5 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Från augusti till september steg de totala producentpriserna med 0,7 procent. Jämfört med september föregående år var producentpriserna 1,1 procent lägre. I månadstakt steg priserna på importmarknaden med 1,5 procent, på exportmarknaden med 1,1 procent samt på hemmamarknaden med 0,4 procent.

Svenska verkstadsföretag ser optimistiskt på framtiden och den positiva tonen har till och med förstärkts sedan årets första kvartal. Det visar revisions- och rådgivningsföretaget PwC:s senaste Verkstadsbarometer som presenteras i dag.

I september 2013 var 4 708 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 41 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa.

Fler företag och organisationer drabbas av it-relaterade säkerhetsincidenter och de ekonomiska konsekvenserna av dessa incidenter ökar. Samtidigt är det många organisationer och företag som står dåligt rustade för att möta nya former av it-hot och där gårdagens teknik förväntas skydda mot morgondagens hot.

Nästan hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Framtidstron ligger därmed kvar på samma nivå som i våras, men ökar jämfört med förra hösten. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät som nästan 1 300 små och medelstora företag har svarat på.