Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Produktionen inom näringslivet ökade med 1,0 procent i augusti jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2012 minskade produktionen med 0,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång redovisade en marginell nedgång på 0,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan augusti i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen negativ, med en nedgång på 1,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Inflationstakten var 0,1 procent i september, vilket är oförändrat från augusti. Från augusti 2013 till september 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i september.

Registreringen av nya företag i landet ökade med 4,1 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Antalet företagskonkurser minskade med 5 procent under september månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till september, är ökningen 6 procent.

Mellan juli och augusti ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,3 procent. För perioden juni-augusti var ökningen 0,8 procent, säsongrensat, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 1,7 procent under augusti 2013 jämfört med samma månad förra året.

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,6 procent under augusti, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för lunch och kvällsrestauranger, som ökade med 6,1 procent.

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2012 till 234 miljarder kronor och ökade därmed med 6 miljarder kronor, jämfört med 2011.