Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Brand, olycka, uppsägning eller rån. En kris på arbetsplatsen kan se ut hur som helst och slå till när som helst. Men fortfarande saknar 7 av 10 småföretag rutiner för krishantering, enligt en färsk undersökning från ekonomiföretaget Visma.

För att skapa utrymme för satsningar avser regeringen att föreslå finansieringsåtgärder i vårpropositionen på upp emot 9 miljarder kronor per år 2015-2018.

Andelen svenska företag som uppger att de drabbats av ekobrott närmar sig nu globala nivåer, det visar PwC:s Global Economic Crime Survey 2014. Närmare en tredjedel (30 procent) av de svenska respondenterna som medverkat i undersökningen uppger att de blivit drabbade någon gång under de senaste 24 månaderna.

Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, vilket innebär en ökning med 88 971 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer.

Inflationstakten var minus 0,2 procent i januari, vilket är en nedgång från december då den var 0,1 procent. Från december 2013 till januari 2014 sjönk KPI med 1,2 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,8 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i januari.

När drygt fyrtio av världens största ekonomiers utveckling analyseras i PwC:s ESCAPE-index, så hamnar Sverige allra högst upp. Många tillväxtekonomier har tagit stora steg framåt under de senaste åren och länder som Saudiarabien, Malaysia, Kina och hamnar högre upp än USA. Flera euroländer går i motsatt riktning och dalar i rankingen.

Industrins lager minskade med 1,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,8 procent i volym.

I januari 2014 var 4 619 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 41 000 jämfört med januari 2013. Antalet arbetslösa uppgick till 436 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 123,5 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden inte längre positiv för andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa är ökande.

Sydkoreanska Hyundai, tyska Volkswagen och ryska Avtovaz, som tillverkar Lada, spås i en omfattande studie ta ökade marknadsandelar under de närmaste fem åren. Japanska biltillverkare som Mazda och Subaru pekas ut som förlorare i kriget om bilköparna.