Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Inflationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Från juli 2013 till augusti 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i augusti.

Världens mest innovativa företag förutspår en intäktstillväxt på över 60 procent de närmaste fem åren, vilket motsvarar en totalsumma på över 250 miljarder dollar. Det visar en undersökning från PwC som kartlägger kopplingen mellan företagens innovationskraft och lönsamhet som presenteras på World Economic Forum i Kina i dag.

Antalet sjukdagar per anställd ökade under andra kvartalet 2013 med 0,09 dagar jämfört med samma kvartal 2012. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,21 dagar per anställd jämfört med 1,12 dagar 2012.

Industrins orderingång redovisade en marginell ökning på 0,3 procent i juli jämfört med juni, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan juli i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen svagt positiv med en ökning på 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

Mellan juni och juli minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,4 procent. För perioden maj-juli var ökningen 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med perioden februari-april. Hushållskonsumtionen ökade med 1,2 procent under juli 2013 jämfört med samma månad förra året, i kalenderkorrigerad volym.

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 1,9 procent under juli, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 6,2 procent.

Det var uppenbarligen mer tilltalande att njuta av det varma vädret än att göra slag i saken och bli företagare. Nyföretagandet under sommarmånaderna minskade med 11 procent jämfört med i fjol. Det står klart sedan Visma sammanställt hela sommarens statistik från Bolagsverket.

Företagskonkurserna fortsätter att minska. Konkurserna i augusti sjönk med 7 procent jämfört med motsvarande period 2012.

Fler pojkar än flickor ägnar minst tre timmar per dag åt data- och tv-spel. Däremot är det lika många flickor som pojkar som tränar eller utövar någon sport.