När ni skapar en artikel eller en analys för första gången kan det vara bra att veta vissa saker om hur detta fungerar. För det första skall titeln vara represantiv för innehållet i artikeln, texten i artikeln skall delas upp i en kortare ingress som är det första som visas för den tilltänkta läsaren och en fortsättning på artikeln. Ni delar upp er artikel i en ingress och en fortsättning genom att sätta markören någonstans i texten och sedan trycka på knappen "Läs mer" som finns längst till höger precis under textrutan för artikeln. Om er artikel är väldigt lång kan ni dessutom skapa en sidbrytning genom att sätta markören någonstans i texten och trycka på knappen "Sidbrytning" som finns i mitten precis under textrutan för artikeln.

Ni kan lägga till en eller flera bilder i en artikel, bilderna får vara maximalt 520 bildpunkter breda och skall helst inte vara för stora (cirka 50-100kb). Ni lägger till en bild genom att trycka på knappen "Bild" som finns längst till vänster precis under textrutan för artikeln, ni laddar upp en bild genom att skrolla er längst ned i popupfönstret för lägg till bild och trycka på knappen "Bläddra bland filerna" och letar upp bilden på er dator, öppna bilden och starta sedan uppladdningen genom att trycka på knappen "Starta uppladdning". Ni infogar en bild genom att trycka på bilden och trycka på knappen "Infoga" längst upp i fönstret, kan hända att detta inte fungerar precis efter en uppladdning och därför kan ni stänga ned fönstret emellan uppladdning och infogning. Bilden lägger sig högst upp i textrutan, klipp ut den, placera markören någonstans i texten där ni vill ha bilden och klistra in den igen. 

När ni har skrivit klart artikeln och infogat önskade bilder så skall ni välja "Sektion" och "Kategori" för artikeln, exempelvis "Finansartiklar" och "Börs & Marknad", för att artikeln skall hamna på rätt ställe. Skriv även in er alias som författarens alias och sedan kan ni lämna rutorna för "Påbörja aktivering" och "Avsluta aktivering" tomma, när dessa rutor lämnas tomma så påbörjas aktiveringen direkt och aktiveringen avslutas aldrig. Artiklarna kommer dock inte att bli synliga förrens de har blivit godkända av en administratör.

Ni kan låta åtkomstnivån stå kvar på "Publik" och bör även fylla i en metabeskrivning för artikeln och nyckelord, detta för att göra artikeln sökbar i sökmotorerna. För metabeskrivning kan ni använda en kortare beskrivning av er artikel på cirka 3 rader, nyckelorden skall separeras med kommatecken (,) och skall vara de viktigaste och mest förekommande orden i artikeln, 1-3 nyckelord kan vara lagom.