När man skall skriva artiklar och göra aktieanalyser behöver man tillgång till nyckeltal och data. När man gör aktieanalyser så får man den viktigaste och mest relevanta informationen från det analyserade företagets hemsida. Innan man gör en aktieanalys kan det däremot vara bra att välja ut den aktie eller de aktier som man skall analysera utifrån nyckeltal. Annan viktig information för aktieanalyser är information om aktiekurser, prisnivå (KPI), inflation, räntenivå, betavärde, aktieindex och BNP. På följande hemsidor kan man få tillgång till nyckeltal och data till artiklar och aktieanalyser.

Affärsvärlden - Aktiekurser, nyckeltal, aktieindex och betavärde
SCB - Prisnivå, inflation, BNP
Riksbanken - Inflation, räntenivå
- Nyckeltal
Avanza - Aktiekurser, nyckeltal, aktieindex, betavärde