När man gör aktieanalyser och aktievärderingar behöver man utföra beräkningar, skapa diagram och göra prognoser. Aktieanalyser och aktievärderingar baseras på förväntningar om framtiden och detta innebär att man som analytiker måste kunna göra rimliga och väl avvägda prognoser. En analytikers arbete underlättas om denne har tillgång till aktievärderingsverktyg för att göra beräkningar, skapa diagram och göra prognoser. Här nedan presenteras värderingsverktyg som kan underlätta arbetet med att göra fundamental och teknisk analys för aktier.

Aktievärderingsmall för fundamental analys
Teknisk analys på yahoo.com