Som professionell ekonomijournalist och aktieanalytiker behöver man god aktiekunskap och denna kan erhållas från aktiesidor och andra affärstidningar på Internet. En professionell ekonomijournalist och aktieanalytiker behöver ha kunskap om finansmarknaden och de finansiella instrument som finns på finansmarknaden såsom aktier, obligationer, konvertibler, optioner och terminer. En professionell ekonomijournalist och aktieanalytiker behöver dessutom kunskap om aktievärdering och hur  aktievärden påverkas av förändrade förväntningar. Här nedan presenteras källor till aktiekunskap.

Lär dig mer om finansmarknaderna på aktiesite.se
Aktiekunskap på wikipedia