Industrins orderingång minskade i januari och redovisade en nedgång på 13,9 procent jämfört med december, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan januari i år och motsvarande månad föregående år minskade orderingången med 0,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det framförallt annan transportmedelsindustri som redovisade en nedgång efter den stora ökningen i december. Bland övriga delbranscher var utvecklingen blandad. Under den senaste tremånadersperioden, november 2013-januari 2014, ökade orderingången med 6,0 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, augusti-oktober 2013, i säsongrensade tal.

Både hemma- och exportmarknaden visade negativa månadsutvecklingar med nedgångar på 24,6 respektive 4,2 procent. Tremånadersjämförelsen för de båda delmarknaderna visade dock positiva utvecklingar där hemmamarknaden ökade med 13,4 procent medan exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

På årsbasis minskade orderingången i januari med 0,6 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en uppgång på 1,1 procent medan exportmarknaden minskade med 1,6 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i december jämfört med november reviderats upp med 3,1 procentenheter till en uppgång på 18,5 procent. Förändringen av orderingång i december 2013 jämfört med samma månad föregående år har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en uppgång på 15,2 procent.

Publicerad: 2014-03-05

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 7 mars 2014