Lennart Israelsson bosatt i Malmbäck som går under artistnamnet "Aktiestinsen" har skapat en stor förmögenhet på den svenska börsen genom en lysande placeringsstrategi och ett stort tålamod. Aktiestinsen köpte sina första aktier år 1946, då 30 år gammal till ett sammanlagt värde om 600 kr vilket motsvarar cirka 10 900 kr i dagens penningvärde (år 2007).

Lennart skapade sin första miljon 34 år senare, år 1980, vid pensioneringen vilket hade varit cirka 2,9 miljoner kronor i dagens penningvärde (år 2007). År 1989 hade aktiestinsens förmögenhet växt till 15,5 miljoner kronor motsvarande cirka 24 miljoner i dagens penningvärde (år 2007). De följande tre åren förlorade aktiestinsen 10 miljoner av sin förmögenhet men sålde inte av sitt innehav utan satt still i båten och i början av år 2000 hade förmögenheten växt till 56 miljoner. Därefter sprack IT-bubblan och aktiestinsen förlorade 20 miljoner i raset men detta tapp återhämtades snabbt och i mitten av år 2007 hade aktiestinsen en förmögenhet om cirka 130 miljoner kronor. Av denna förmögenhet bestod cirka 30 miljoner av en räntefri skattekredit av upplupen reavinstskatt. I början av år 2008 så är aktiestinsens aktieportfölj värd cirka 95 miljoner kronor.

Aktiestinsens placeringsstrategi går ut på att köpa aktier i företag utifrån kriterierna: pris på vinsten per aktie, pris på eget kapital och direktavkastningen. Utdelningen i förhållande till aktiekursen (direktavkastningen) är ett mycket viktigt kriterium för aktiestinsen. Aktiestinsens portfölj innehåller många fastighetsbolag och investmentbolag. Under IT-bubblans dagar när majoriteten handlade med IT-aktier så köpte aktiestinsen fastighetsaktier vilket har visat sig vara ett genidrag. En annan viktig ingrediens i aktiestinsens placeringsstrategi är långsiktigheten, aktiestinsen behåller sina aktier både i uppgång och nedgång. Aktiestinsen stora tålamod och förmåga att inte drabbas av panik har varit en stor bidragande orsak till den stora framgången.

Under perioden mellan år 1946 och till i början av år 2008 så har aktiestinsen förvandlat 600 kr till 95 miljoner kronor. Detta motsvarar en real geometrisk tillväxt om 15,76% per år. Denna avkastning kan jämföras med den reala geometriska tillväxten för affärsvärldens generalindex under samma period om 4,69% per år, då har ingen återläggning av utdelningar gjorts dock.