Antalet aktieägare fortsätter minska. I slutet av förra året var det 15,5 procent av befolkningen som direktägde aktier. År 2010 var andelen 16,5 procent.

Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av förra året var andelen kvinnor i befolkningen som ägde aktier 13,2 procent, bland männen ägde 17,9 procent aktier. I antal var det 1 474 034 individer som kunde identifieras som aktieägare. Det är en minskning med drygt 16 000 personer jämfört med halvårsskiftet och drygt 78 000 jämfört med 2010. Av alla aktieägare var det 50 703 som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera, 16 786 av dessa var kvinnor och 33 917 män.

Hushållens aktieförmögenhet minskar
Vid utgången av förra året var hushållens aktieförmögenhet värderad till 404 miljarder kronor. Det är en minskning med nästan 72 miljarder jämfört med halvårsskiftet. Nedgången beror till stora delar på en vikande börs men även det faktum att det är färre personer som äger aktier.

För de individer som äger aktier var medelportföljen värd 247 000 kronor, en minskning med 39 000 sedan halvårsskiftet. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, sjönk den 3 000 kronor under sista halvåret 2011 och uppgick i slutet av året till 18 000 kronor. För kvinnor var medianportföljen värd 15 000 kronor och för män var medianportföljen värd 20 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är mycket ojämnt fördelad. En relativt liten andel äger en stor del av förmögenheten. Förra året hade de fem procenten med störst innehav cirka 77 procent av aktieförmögenheten. De fem procenten med störst innehav fördelar sig på 24 834 kvinnor och 48 868 män.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Utlandet äger 38,7 procent av aktieförmögenheten
Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av december 2011 värderad till 3 611 miljarder. Det är en minskning med 731 miljarder kronor jämfört med året innan.

Utländska ägare, som är den enskilt största sektorn, hade i slutet av december 2011 ett innehav på 1 397 miljarder, det är en minskning med 195 miljarder sedan halvårsskiftet. Procentuellt sett har utlandets förmögenhet dock minskat mindre än övriga sektorer. Det medför att utlandet åter igen ökar sin andel av den totala aktieförmögenheten, från 38,1 procent vid halvårsskiftet till 38,7 procent i slutet av december 2011.

USA och Storbritannien är fortsatt största innehavare av svenska aktier inom utlandssektorn. Ländernas ägarandel uppgick till 27,1 och 23,6 procent av utlandets totala innehav. Bland de nordiska länderna är Finland enskilt största innehavare av svenska aktier, deras ägarandel uppgick till 9,0 procent av utlandets ägande.

Publicerad: 2012-02-24

Källa: www.scb.se; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 27 februari 2012