Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Stockholmsbörsen firade det nya året med ett nytt kursrekord den 22:a januari innan pessimismen tilltog. De svenska börsbolagens årsbokslut har inte lyckats leva upp till investerarnas högt ställda förväntningar och index tappade ca fyra procent efter toppen. Sammantaget innebar januari sjunkande kurser och OMXS30 föll ca två procent. Januariomsättningen på börsen var däremot den högsta sedan 2011.

Världens börser fortsatte uppåt även under november månad. Nya kursrekord registrerades bl.a. i New York och på Stockholmsbörsen. Fortsatt fokus på expansiva centralbankers penningpolitik tillsammans med slutfasen av rapportsäsongen har präglat börsen under november.

Börsmånaden november inledde trevande men kurserna tog åter fart efter att Europeiska Centralbanken oväntat sänkte räntan. På de flesta mogna aktiemarknaderna har kurserna klättrat 2-5 procent under månaden.

Nya regler som introducerats efter finanskrisen, exempelvis AIFMD och FATCA, ändrar enligt en ny studie konkurrensförutsättningarna för hedgefondindustrin till de små fondernas nackdel. För många små fonder utgör kostnaden för regelefterlevnad och myndighetsrapportering mer än 10 procent av de totala kostnaderna.

Världens mest tongivande börser utvecklades positivt under oktober efter en svag inledning på månaden. Det politika käbblet i USA har inte lyckats stoppa optimismen. Stockholmsbörsen steg med drygt två procent under månaden, vilket var något sämre än snittet för börserna i Europa och USA.

Efter en svag inledning på börsmånaden så vände de viktigaste börserna i västvärlden upp och avslutade starkt. Flera av dessa börser, inklusive Stockholmsbörsen, noterade nya rekordnivåer om historiska utdelningar inkluderas.

EYs rapport Corporate Transaction Trends visar att svenska storbolag totalt genomförde 36 företagsaffärer under tredje kvartalet 2013, en ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året. Efter ett svagt 2012, pekar nu mycket på att 2013 kan närma sig nivåerna från 2011.

Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år. Dessa upptäckter, som kan verka både förvånande och motsägelsefulla, har gjorts och analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller.

September är normalt årets sämsta börsmånad, något som inte var fallet i år. Stockholmsbörsen steg kraftigt till och med beskedet om fortsatta penningpolitiska stimulanser i USA. Uppgången summerar till cirka fem procent.