Fler män än kvinnor sparar i aktier, men skillnaderna mellan kvinnliga och manliga aktiesparare är annars små. Både kvinnor och män föredrar stora och välkända bolag inom både aktier och fonder. Det visar statistik från nätbanken Nordnet.

Nordnet har undersökt likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga sparare. Det är vanligare att män sparar i aktier, men om man jämför vilka aktier som är populärast gör alla ungefär samma val. Det går stick i stäv med myten att män föredrar mer riskfyllda placeringar.

- Den mest populära aktien bland våra kvinnliga sparare är HM följt av Ericsson, medan männen föredrar Ericsson följt av HM. Sedan fortsätter listan med Volvo och Boliden både hos kvinnorna och männen. Strategin är med andra ord nästan densamma – båda könen satsar på stora och välkända bolag, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Enligt statistiken väljer kvinnor i något högre utsträckning att spara i fonder jämfört männen. Men även på fondsidan är innehaven lika könen emellan.

- Global- och tillväxtmarknadsfonder är de populäraste hos både kvinnor och män. I topp hos båda könen ligger två fonder från Skagen – och här känns trenden igen från aktiesparandet. Man väljer helt enkelt stora och välkända fondbolag. Det är med andra ord något av en myt att män tar högre risk i sitt sparande, säger Jan Dinkelspiel.

Statistiken bygger på Nordnets cirka 240 000 konton i Sverige.

Publicerad: 2012-03-08

Källa: www.nordnet.se; Nordnet; Hämtad 9 mars 2012