Nyexaminerade studenter håller en hög affärsetisk nivå enligt arbetsgivarna. Det visar KPMGs nya undersökning av 55 av Sveriges största bolag gällande inställningen till att anställa nyexaminerade studenter. Trots en positiv inställning anger 6 av 10 företag att de har fått säga upp nyanställda studenter på grund av bristande etik under de senaste två åren.

Enligt KPMGs undersökning anser 98 procent av de tillfrågade företagen att normer och värderingar har hög prioritet i organisationen. Samtliga tillfrågade anser att intrycket av en nyexaminerad students affärsetiska nivå är en viktig faktor vid anställningsintervju, och 98 procent menar också att de är nöjda med den nivå som nyexaminerade studenter har när de kommer in i näringslivet. Trots detta förekommer det att nyanställda blir avskedade på grund av bristande etik. Ofta grundar sig avsked i upprepade förseelser mot interna regler t.ex. fel användning av arbetstid, men kan även gälla oegentligt beteende mot tredje part.

- Det är väldigt positivt att se företagens inställning till nyexaminerade studenter och de flesta som kommer in i arbetslivet håller en hög nivå. Problemet är i största allmänhet ej den nyanställde personen, utan att ambitiösa och drivna personer kommer in i en bristande företagskultur och helt enkelt tar till sig fel värderingar. Företagen är i stort behov av att ha tydliga affärsetiska riktlinjer samt rutiner och rapporteringssystem som följer upp dess efterlevnad, säger Henk-Anne Rijpma, manager KPMG Forensic.

Majoriteten (96 procent) menar att universitet och högskolor har en viktig roll och ett stort ansvar gällande studenternas inställning till etik i arbetslivet. Endast 4 procent anser att den akademiska världen ej har ett stort ansvar i denna del av studenternas utbildning.

- Skolor och universitet har definitivt en viktig roll när det gäller att skapa en bra värdegrund hos studenterna. Dock anser KPMG att företagen har en betydligt större roll i denna utbildning. Unga personer som kommer in i en organisation tar ofta efter seniora kollegor, och om inte dessa följer reglerna så är det ofta så att den nyanställda inte heller gör det, säger Henk-Anne Rijpma.

Enligt KPMGs undersökning finns det även en skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer gällande hur strikta de är när det kommer till affärsetiska frågor. 16 procent av de tillfrågade företagen anser att manliga chefer är mindre strikta än kvinnliga chefer. Endast 5 procent anser att äldre chefer är mer strikta än unga chefer när det gäller affärsetiska frågor.

Publicerad: 2010-06-17

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 18 juni 2010