Vissa av SEB:s kunder utsattes i helgen för nätfiske där de via ett e-postmeddelande med länk till Internetkontoret uppmanats att lämna sina inloggningsuppgifter. Det är oklart hur många kunder som utsatts för nätfisket i helgen, men SEB:s säkerhetsavdelning jobbar aktivt med fallet.

SEB:s uppfattning är att bedragarna inte kommer att ha någon nytta av den information de eventuellt får från kunderna. Den information som kunden matar in i digipassen är olika vid varje tillfälle för inloggning och därmed kan bedragarna inte komma åt konton och annan information på Internetbanken.

Trots det ser SEB allvarligt på situationen eftersom händelsen skapar osäkerhet för kunderna.

Publicerad: 2010-05-24

Källa: www.seb.se ; SEB; Hämtad 25 maj 2010