Swedbanks Råvaruprisindex sjönk med 8,4 procent i maj. Allt mer osäkra tillväxtutsikter fick investerare att fly risk samtidigt som en starkare dollar satte press. När oron på finansmarknaden avtar förväntas dock råvarupristrenden vända uppåt igen. Det framgår av Swedbanks månadsbrev ”Råvaror och Energi”.

Swedbanks totala Råvaruprisindex sjönk med 8,4 % i maj i dollartermer jämfört med månaden innan. Industrimetaller svarade för den största nedgången i indexet trots att den globala industrikonjunkturen fortsätter att stärkas och metallvarulagren börjat minska.

En ökad riskaversion bland finansiella investerare, en starkare dollar och mer osäkra tillväxtutsikter pressar tillbaka råvarupriserna på bred front. Undantaget är massapriset som i nominella termer steg till den högsta nivån sedan 1996. Vi bedömer att när oron på finansmarknaden avtar kommer råvarupristrenden att vända upp under andra halvåret till nivåer som rådde innan finansoron accentuerades.

Växande statsfinansiella obalanser i OECD-länderna och överhettningsrisker i tillväxtekonomierna ökar dock kraven på åtstramningar framöver, vilket torde dämpa efterfrågan på råvaror och därmed begränsa prisuppgången under det närmaste året ur ett fundamentalt perspektiv.

Publicerad: 2010-06-17

Källa: www.swedbank.se ; Swedbank; Hämtad 22 juni 2010