Trenden med stigande guldpriser fortsätter även under 2011. Den stora efterfrågan på guld och ökande priser driver nu även upp produktionstakten och fler företag ligger i startgroparna för att expandera sin verksamhet. Det är några av resultaten från PwC:s årliga Global Gold Price Survey där världens största guldproducenter ger sin syn på det kommande året.

De höga nivåerna för guldpriserna verkar bestå även under 2011. I alla fall om branschens egna prognoser slår in där tre av fyra bolag (73 procent) ser framför sig en fortsatt prisuppgång under 2011. När företagen tycker till om kommande noteringar för guldpriset är det vanligaste svaret att priset toppar på 1500 dollar/uns, vilket 40 procent av bolagen anger.

– Vi ser att så många som 82 procent av guldföretagen planerar att möta en ökad efterfrågan med höjd produktionstakt. Men det är inte bara produktionen som ökar utan branschen planerar också för att investera och utveckla verksamheten ytterligare, kommenterar Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining på PwC.

Rapporten konstaterar att en vacklande tilltro till valutor har varit en hävstång för de stigande guldpriserna. Som ett direkt resultat är det fler länder som vänder sina blickar mot guld som en ersättning eller komplement till svagare utländska valutor.

Undersökningen visar även att 70 procent av företagen kommer att leta efter nya projekt eller expandera befintliga projekt under nästa år och att 37 procent har siktet inställt på företagsköp eller sammanslagningar.

– När guldpriset stiger så ökar även intresset för förvärv inom branschen vilket överensstämmer med bilden av att flera större affärer genomförts under 2010. Vi kan även se kopplingen till tidigare guldprisstegringar, till exempel rekordåret 1980 då guldpriset var som högst, avslutar Sten Håkansson.

Om undersökningen
I undersökningen har PwC ställt frågor till 44 globalt ledande bolag med guldgruvor som del av verksamheten. Företagen har bland annat svarat på frågor om synen på guldpriset under 2011 och vilken prisnivå de använt för att värdera sina innehav i guld.

Publicerad: 2011-01-19

Källa: www.pwc.com; PwC; Hämtad 7 februari 2011