Mellan augusti och september var konsumtionen oförändrad. För tredje kvartalet var ökningen 0,2 procent, säsongrensat, jämfört med andra kvartalet. Hushållskonsumtionen ökade med 1,2 procent under september 2013 jämfört med samma månad förra året.

Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken skall ses som experimentell.

Hushållskonsumtionen ökade med 1,2 under september 2013 jämfört med september föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Den grupp med starkast utveckling var övriga varor och tjänster, där ökningen var 6,4 procent. För perioden juli till september 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,5 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,5 procent i september 2013 jämfört med september föregående år.

Sedan föregående publicering har den privata konsumtionsvolymen i augusti i kalenderkorrigerade tal reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 2,1 procent jämfört med augusti föregående år. Den säsongrensade konsumtionsvolymen i augusti har reviderats upp med 0,3 procentenheter till en uppgång på 0,6 procent jämfört med juli.

Publicerad: 2013-11-11

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 12 november 2013