Den tyska arbetslösheten är enligt Bloomberg nere på den lägsta nivån sedan år 1992 på grund av stark global efterfrågan på för tyskland viktiga produkter.

Arbetslösheten under mars motsvarar 7,8% av den arbetsföra befolkningen enligt Bloomberg vilket kan jämföras med arbetslöshetsnivån om 8% i februari år 2008 och den förväntade arbetslöshetsnivån om 7,9% enligt en undersökning av Bloomberg. Den tyska arbetsmarknaden visar stor styrka och den amerikanska finanskrisen anses inte ännu ha påverkat den tyska tillverkningsindustrin enligt Bloomberg. Bloomberg anser att den tyska ekonomin lyckats motstå den svagare globala tillväxten, det höga oljepriset och klarat sig bra trots stark euro mot dollarn. Bloomberg menar vidare att högre sysselsättning tillsammans med högre löneökningar jämfört med den allmänna prisökningstakten kan innebära ökad konsumtion i den största ekonomin inom europa.


Källa: Reuters EcoWin

Källförteckning:
Bloomberg, Rainer Buergin, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=aeox2DyjApJs