Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Enligt en undersökning som nätbanken Nordnet genomfört är svenskarnas intresse för regeringens nya sparprodukt, Investeringssparkontot, lågt. Enbart 17% av svenskarna har hört talas om investeringssparkontot och endast 3% planerar att börja använda denna nya sparform som lanseras vid årsskiftet. Vidare är det bara 30% av de som vet vad investeringssparkontot är som tycker att sparformen kommer underlätta för sparare.

Internetworld har i sin rankning av Sveriges 100 bästa sajter för tredje året i rad utsett Nordnet till bästa sajt i kategorin bank.

Trots en stark oktobermånad med en uppgång på Stockholmsbörsen på drygt 12 procent har spararna valt att sälja aktier. Det visar statistik från oktober månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

Efter ett rekordförsiktigt september med uteslutande räntefonder bland spararnas mest köpta fonder har spararnas fondval blivit något mer aggressiva. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under oktober månad.

Räntenettot i Swedbank ökade med 20 procent till 14 124 mkr (11 802) under perioden mellan den 1 januari och den 30 september år 2011 jämfört med samma period föregående år. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 8,59* kronor (4,05) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,58* kronor (4,05) under niomånadersperioden.

Omsättningen i Readsoft för januari – september år 2011 ökade med 6 procent till 463,2 (438,7) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 33,2 (19,0) Mkr och resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,89 (0,24) kr under niomånadersperioden.

Rörelseintäkterna i Nordnet ökade med 12 procent till 818,0 MSEK (730,7 MSEK) under niomånadersperioden mellan den 1 januari och 30 september år 2011. Resultatet efter skatt ökade med 68 procent till 212,1 MSEK (126,5 MSEK) och resultatet per aktie före utspädning ökade med 61 procent till 1,21 SEK (0,75 SEK) under årets nio första månader jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen i Byggmax uppgick till 2 368,7 (2 223,9) Mkr under perioden mellan den 1 januari och 30 september år 2011. Resultatet efter skatt uppgick till 148,8 (152,1) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 2,4 (2,5) kr per aktie under årets nio första månader.

Efter ytterligare en månad präglad av oro inför världsekonomins utveckling hittar vi bland annat svenska banker på säljlistan och pressade råvarubolag på köplistan. Det visar statistik från september månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.