Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Köpsidan dominerade i fondhandeln under april, och helst satsar man på räntefonder med inriktning på företagsobligationer. På säljsidan är bilden mer splittrad, med både aktie- och räntefonder på listan över månadens mest sålda.

Försäljningen i SSAB var i stort sett oförändrad och uppgick till 11 023 (11 056) Mkr under perioden mellan den 1 januari och den 31 mars år 2012 jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till 329 (509) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 0,87 (1,16) kronor under det första kvartalet år 2012.

Räntenettot i Swedbank ökade med 16 procent till 5 208 mkr (4 501) under det första kvartalet år 2012 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 3 425 mkr (3 852) och resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,20 kronor (2,47) under kvartal 1 år 2012.

Nordeas räntenetto ökade med 7 % och rörelseresultatet ökade med 3 % under det första kvartalet år 2012 jämfört med samma period föregående år.

Marknadsriskpremien ligger för närvarande på 5,8 procent, vilket är den högsta nivå som har uppmätts på 15 år. Det visar PwC:s årliga undersökning av riskpremien på den svenska aktiemarknaden. En undersökning som även visar att många nu överger statsobligationer som referensränta vid investeringar och att allt fler uppköpserbjudanden på bolag baserade på Stockholmsbörsen är att vänta.

Börsåret inledde rekordstarkt under januari och februari men mattades något i mars. Trots det har den minskade volatiliteten attraherat spararna som lämnar sina sparkonton och åter för in sitt sparkapital i aktier. Mest köpt under perioden var cykliska aktier som SSAB, Boliden, Sandvik och Atlas Copco. Det visar statistik från mars månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

Styrkan i den svenska börsen avtog något i mars och bidrog till att fondhandeln gick ned bland spararna. På köpsidan dominerar svenska Rysslands- och lågriskfonder. Det visar statistik från nätbanken Nordnet avseende fondaffärer under mars månad.

Fler män än kvinnor sparar i aktier, men skillnaderna mellan kvinnliga och manliga aktiesparare är annars små. Både kvinnor och män föredrar stora och välkända bolag inom både aktier och fonder. Det visar statistik från nätbanken Nordnet.

Precis som i januari så nettoköper spararna aktier under februari månad. På köpsidan dominerar AstraZeneca, Meda och andra rapportförlorare. På säljsidan toppar rapportstarka H&M och Ericsson. Det visar statistik för februari månads aktiehandel hos nätbanken Nordnet.