Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
I december 2009 var den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll 9,3 procent. Som MFI räknas exempelvis banker och bostadsinstitut. Tillväxttakten var 9,0 procent i november, och trenden med en ökad utlåningstillväxt har pågått sedan i juni då tillväxttakten låg på 7,8 procent.

Småhuspriserna i landet steg med 1 procent under det fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis steg priserna med 5 procent.

Marginalerna på bankernas utlåning har under hösten stabiliserats på en högre nivå. Ett motiv för den ökade marginalen på lån till företag är att kreditrisken har ökat.

Cirka 34 000 hyreslägenheter var outhyrda den första september 2009, en ökning med 28 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. 76 procent av lägenheterna som står lediga för uthyrning finns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

Småhuspriserna steg med 1 procent mellan de senaste tremånadersperioderna (september – november) jämfört med (juni-augusti). Vid en jämförelse på årsbasis, det vill säga jämfört med september – november 2008, är prisförändringen 2 procent upp på riksnivå.

Regeringen har i dag fastställt räntan på studielån till 2,4 procent för 2010. Räntenivån sänks med 0,1 procentenheter jämfört med 2009. Nivån på studielåneräntan berör de drygt en miljon personer som har studielån tagna efter 1988.

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter i riket stigit med 5 procent. Villapriserna i riket har stigit 3 procent under samma period. Under november har priserna gått ner 1 procent både på bostadsrätter och villor.

Swedbank publicerar idag Boindex för tredje kvartalet 2009. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbetsinkomster, steg till 146,7 för riket som helhet, jämfört med 142,0 kvartalet innan. Hushållen har således 46,7 % högre arbetsinkomster än vad som krävs enligt vår norm.

Utlåning till svenska företag minskar samtidigt som utlåningen till svenska hushåll visar en i stort sett oförändrad tillväxt. Vid utgången av tredje kvartalet översteg storbankernas lån till svenska hushåll för första gången lån till svenska företag.