Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
År 2009 såldes det drygt 93 000 bostadsrättslägenheter till ett värde av 111 miljarder kronor. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt var 1,2 miljoner kronor. Motsvarande pris år 2008 var 1,1 miljoner kronor.

Färre hushåll tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni. Hushållen tror att reporäntan ligger på en procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är oförändrad sedan förra månaden.

Under första kvartalet 2010 påbörjades cirka 4 750 lägenheter. Det är en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år, då 3 533 lägenheter påbörjades. Byggandet av småhus ökade 9 procent, medan byggandet i flerbostadshus ökade 56 procent.

Vissa av SEB:s kunder utsattes i helgen för nätfiske där de via ett e-postmeddelande med länk till Internetkontoret uppmanats att lämna sina inloggningsuppgifter. Det är oklart hur många kunder som utsatts för nätfisket i helgen, men SEB:s säkerhetsavdelning jobbar aktivt med fallet.

Frågor om hur penningpolitiken ska förhålla sig till tillgångspriser har varit uppe för diskussion i ganska många år, inte minst centralbanker emellan och bland akademiker. Man kan inte heller påstå att det saknats åsikter – ofta diametralt olika sådana.

Priserna på bostadsrätter har gått upp med 3 procent den senaste tremånadersperioden. Villapriset i riket har även de gått upp med 3 procent de senaste tre månaderna. Sett till senaste året har bostadsrättspriserna stigit med 11 procent och villapriserna med 8.

Regeringen har nyligen beslutat att ge Finansinspektionen i särskilt uppdrag att redogöra för och bedöma behovet av ett alternativ till den nuvarande ordningen med att vissa finansiella företag enbart behöver registrera sin verksamhet.

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser och färre än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s undersökning Boprisindikator för maj. Hushållen tror att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och något fler hushåll än tidigare planerar att binda räntan.

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått upp med 2 procent och villapriserna med 3 procent, medan det under mars varit stillastående priser. Kvadratmeterpriset för bostadsrätter den senaste tremånadersperioden har nått ny all-time-high för riket (20 079 kr/kvm), Storstockholm (34 953 kr/kvm) och Storgöteborg (23 800 kr/kvm).