Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Nästan sex av tio hushåll tror på stigande bostadspriser och endast ett av tio hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som stiger för femte månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,6 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan stiger något.

Tremånaderssiffrorna för riket visar en balanserad marknad med en prisuppgång på 4 procent för bostadsrätter och en nedgång för villor med 1 procent. På ett år har villapriserna ökat med 3 procent och bostadsrätterna med 8 procent.

Under tredje kvartalet såldes 15 000 småhus. 29 procent av dessa försäljningar förekom i storstadsområdena. Jämfört med kvartalet innan har småhuspriserna stigit med 1 procent på riksnivå. På årsbasis, tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.

Priserna på bostadsrätter och småhus steg mer än väntat under tredje kvartalet. Uppgången i bostadspriserna väntas dock plana ut under fjärde kvartalet och försäljningen bedöms ta allt längre tid.

Regeringen vill förbättra bostadsmarknaden så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp över bostadsfrågorna och bättre förutsättningar för att få fart på planprocesser och byggande.

Hyran för nybyggda hyresrätter i flerbostadshus 2009 har ökat med 10 procent jämfört med 2008. Under samma period ökade hyran drygt 4 procent för nybyggda hyresrätter i småhus. Insatsen för nybyggda bostadsrätter har ökat under perioden med omkring 15 procent för småhus och med cirka 8 procent för flerbostadshus. Insatsen i kronor per lägenhet är nu något högre för småhus än för flerbostadshus.

De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåningsräntor till hushåll gick upp ytterligare i augusti 2010. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,66 procent i augusti mot 2,56 procent i juli och 2,39 i juni.

Senaste månaden har priset på villor i riket sjunkit 1 procent medan priset på bostadsrätter stigit med 8 procent. Dock är det säsongsvariationer under sommarmånaderna som gör att bostadsrättssiffrorna svänger kraftigt. Tremånaderssiffrorna visar en stabil marknad med stillastående priser på bostadsrätter och en uppgång för villor på 1 procent.

Snittpriset för en villa i riket har stigit med 1 procent senaste 3 månaderna. Snittpriset för en bostadsrätt har under samma period varit stillastående. Senaste månaden, juli jämfört med juni har snittpriserna sjunkit, 6 procent för bostadsrätter och 1 procent för villor.