Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

Allt färre företag utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut - 47 procent jämfört med 52 procent för tre månader sedan. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 55 procent. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet 2008.

Det höga oljeprisets inflationsimpulser och kreditkrisens negativa konjunktureffekter är ett dilemma för centralbankerna. Riksbanken höjer styrräntan redan i sommar men ett lägre oljepris ger utrymme för räntesänkningar nästa år. I ett riskscenario med ytterligare uppgång i oljepriset får Riksbanken hålla kvar styrräntan på 4,50 procent under de två kommande åren.

De svenska företag som har flyttat verksamhet utomlands, har flyttat mer än 70 procent av företagens funktioner inom EU. Det är mer än vad övriga nordiska länder och Nederländerna har gjort. Under åren 2002-2006 har drygt 2 600 arbetstillfällen i genomsnitt årligen försvunnit bland svenska företag som en effekt av flytt av verksamhet utomlands. Statistiken gäller företag med 50 eller fler anställda. Merparten återfinns inom tillverkningsindustrin och svarar mot 0,4 procent per år, beräknat för totala antalet industrianställda år 2001.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 4,0 procent i maj (3,4 procent i april). Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,4 procent från april till maj. Under motsvarande period föregående år sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Den underliggande inflationen, enligt KPIX ökade till 2,9 procent i maj från 2,4 procent i april.

Vår målvariabel är KPI. Det vill vi vara tydliga med. Vår strategi och vårt inflationsmål ligger fast. Genom åren har ett annat mått på inflation, KPIX, haft en framträdande roll vid sidan av KPI. Riksbanken har tidigare utgått ifrån att KPI och KPIX sammanfaller på lite sikt. Vi räknar inte längre med att det blir så. KPIX fasas ut men det kommer inte att påverka räntebesluten märkbart framöver, säger Barbro Wickman-Parak i ett tal på Swedbank idag.

Skyllermarks minsta vindkraftverk finns i 12, 24 och 48 voltsutförande och erbjuder 50 procent mer effekt än branschledande amerikanska South West Windpowers Air-X redan i 12 voltsutförandet. 24 och 48 voltsutförandena är med sin effekt på 1000 watt hela två och en halv gånger mer effekt än Air-X.

Affärsjuristerna i topp och IT-konsulterna längst ner när företagskunderna ger betyg på fyra olika tjänster. Bemanningsföretagen något bättre än IT-konsulterna på service, men i övrigt ungefär lika bra/dåliga. Revisionsbyråerna får idag ungefär samma betyg som för 10 år sedan, medan flertalet andra branscher förbättrat sig i kundernas ögon.

Nya resultat från Grant Thornton-rapporten visar att svenska företag i mindre utsträckning har personal för att upptäcka eller förebygga bedrägerier. Bara 27% av de tillfrågade svenska medelstora företagen hade personal för att upptäcka eller förebygga ekonomisk brottslighet. Av de 33 länderna som svarade på frågorna om bedrägerier i undersökningen kommer Sverige på 28:e plats med sina 27%. De länder som har flest företag med personal för att upptäcka eller förebygga brott är: Filipinerna 72%, Mexico 71%, Ryssland 63%, Armenien 59%, USA 59% och Sydafrika 56%. Det globala snittet är 45%.

2 397 277 får sina skattepengar före midsommar. Ca 2,4 miljoner av de drygt 3,5 miljoner skattebetalare som i år deklarerade via Internet, sms eller telefon får tillbaka 15,4 miljarder kronor i överskjutande skatt redan under denna vecka. Det blev klart i dag när Skatteverket nu avslutat den första omgången av årets granskning av inkomstdeklarationerna.