Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
I februari 2012 var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 389 000 och arbetslösheten var 7,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,0 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar sammantaget på att avmattningen på arbetsmarknaden som uppvisats under slutet av 2011 håller i sig.

I januari 2012 var 4 524 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 394 000 vilket gav en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 141,6 miljoner per vecka. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2011. Säsongrensade data visar på att sysselsättningen inte längre ökar och arbetslösheten inte längre minskar.

I december 2011 var 4 621 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 68 000 jämfört med december 2010. Antalet arbetslösa uppgick till 353 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt svag sysselsättningsökning och en arbetslöshet som inte längre minskar.

Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning om svenskarnas känslor och attityder om pension, som visar på en spretig bild. 19% av svenskarna tycker att pension framkallar ångest och 7% panik. 48% känner snarare osäkerhet i maggropen och 27% oro. 10% ger en ljusare bild och anger nyfikenhet, 29% trygghet och 17% hopp. Det är främst männen som känner positiva känslor jämfört med kvinnorna.

Under 2010 var 34 procent av de arbetslösa långtidsarbetslösa. Det motsvarade 132 000 personer varav 75 000 var män och 57 000 var kvinnor. Det var det högsta antalet långtidsarbetslösa under perioden 2001-2010. För såväl 2010 som för hela perioden observerades en högre andel långtidsarbetslösa bland män, äldre samt utrikes födda.

Totalt antal anställda ökade med 3,3 procent till 4 186 300 under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönesumman ökade totalt med 6,3 procent. Antalet lediga jobb ökade med 38 procent till totalt 78 400. I privat sektor ökade antalet anställda med 4,7 procent och lönesumman med 7,0 procent.

Studenter som studerat utomlands efter gymnasiet fick högre framtida förvärvsinkomster än de som inte gjort det. De arbetade också fler timmar per månad i genomsnitt. Det visar en ny studie över effekterna av utlandsstudier.

Svenskt Näringslivs medlemsföretag vänder Arbetsförmedlingen ryggen i jakten på arbetskraft. Sex av tio företagare väljer istället att ta hjälp av bemanningsföretag eller raggar på egen hand, visar en undersökning.

4 557 000 personer i åldern 15-74 år var sysselsatta i februari 2011 – en ökning med 121 000. Arbetslösheten minskade med 55 000 personer jämfört med februari förgående år och uppgick till 7,9 procent ej säsongrensat, och 7,6 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar ökade med 3,4 procent jämfört med februari förgående år.