Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.

Intresset för att starta eget efter pensionen är fortsatt stort. 2011 var seniorföretagandet nästan lika starkt som året innan. Det visar en färsk sammanställning från Visma.

Hushållens låntagande i bank och bostadsinstitut dämpades betydligt under 2011. Fjärde kvartalet ökade nytagna lån med 30 miljarder, vilket är 8 miljarder lägre än samma kvartal året innan.

Synen på bostadsmarknaden är fortsatt negativ, men något fler hushåll än tidigare tror på stigande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som ligger på minus för sjunde månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,78 procent om ett år och tre procent planerar att binda räntan.

Priserna på småhus sjönk med 1 procent på riksnivå under den senaste tremånadersperioden (september - november 2011), i jämförelse med föregående period (juni – augusti 2011). Även på årsbasis (september – november 2011 jämfört med samma period ett år tidigare) sjönk priserna med 1 procent.

54 procent av hushållen i Sverige bor antingen i bostadsrätt eller i ett småhus som de äger. För hushåll med barn är andelen större, men skillnaden är stor mellan olika typer av barnhushåll. Bland ensamstående med barn var andelen 37 procent och bland sammanboende med barn 75 procent. Uppgifterna avser år 2010.

I oktober fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka. Tillväxttakten var då 5,5 procent vilket kan jämföras mot 5,7 procent i september. I oktober 2010 var tillväxttakten 8,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

I samtliga storstadsregioner sjönk småhuspriserna mellan 1 och 3 procent under den senaste tremånadersperioden (augusti – oktober 2011), i jämförelse med föregående period (maj – juli 2011). På riksnivå var priserna för småhus oförändrade.

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden är fortfarande svagt, men något starkare än förra månaden. Drygt fyra av tio hushåll tror på fallande priser och drygt en fjärdedel tror på stigande priser. Det visar SEB:s senaste Boprisindikator.