Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Vid 2013 års taxering av 2012 års inkomster ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 68 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 4,0 procent till totalt 1 776 miljarder kronor.

Industrins orderingång fortsatte att öka i december och redovisade en uppgång på 15,4 procent jämfört med november, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan december i år och motsvarande månad föregående år ökade orderingången med 14,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,6 procent under december, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,0 procent.

Registreringen av nya företag fortsätter på en hög nivå. I januari, som traditionellt är den starkaste månaden för nyföretagandet, registrerades nästan exakt lika många företag som i fjol. Det visar statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i januari sjönk antalet konkurser med hela 17 procent. De största minskningarna är inom parti- och detaljhandeln samt transportsektorn, men de flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser. Bland storstadsregionerna är det i Skåne län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året. Statistik för Norden visar att konkurserna ökade något under 2013 i jämförelse med 2012.

Under januari 2014 nyregistrerades 20 334 personbilar, en ökning med 16,3 procent jämfört med januari 2013. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Inköpschefindex (PMI total) steg med 4,2 indexenheter till 56,4 i januari. Samtliga delindex bidrog till uppgången där delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången. Delindex för produktionen steg med 4,0 indexenheter vilket gav ett bidrag motsvarande 1,0 indexenheter till PMI-totalt.

Medianinkomsten ökade med drygt 20 procent mellan åren 2000 och 2012. I Sveriges nordligaste kommuner var inkomstökningen störst.

Svenskt Näringsliv presenterar nu svaren från den senaste enkätundersökningen av kommunernas företagsklimat. Totalt 30 800 företagare och 7 700 politiker har satt betyg på hemkommunen. Svaren finns på www.foretagsklimat.se